Sunday, April 5, 2009

SPEAKER SONICGEAR EVO8


Baru-baru tu tadi aki udah meli speaker kempita baru ianya SONIC GEAR EVO8. Rega ia RM165.00 aja. Watt ia semina 40watt. Tang enti udah diengkah ba bilik.... fuyoooo... bedegum -bedegum enti maya ninga Radio Kitai online nya. Kelebih agi ninga Movie enggau main game ba alam bilik... hehehe...nyu baka ba dalam panggung wayang. Tang masalah ianya ia nadai earphone jack semina bisi audio jack aja. Nyadi enti ka meli speaker tu, kita kena meli sama audio splitter ia meh. Splitter tu dikangau kitai RCA AUDIO SPLITTER. Baru ia ka tama ngagai earphone jack kempita kitai.

RCA AUDIO SPLITTER

AUTOMATIC VOLTAGE REGULATOR AND UNINTERRUPTED POWER SUPPLY

Kempita kitai kena bisi 'Proctection' ukai semina ari antivirus tauka firewall, tang kena bisi mega 'Proctection' ari segi 'Hardware' ia sama. Protection tauka pelindung nama nya. Pelindung ari overload power serta blackout. Ukai nya murah perengka kempita kitai enti udah jai ketegal karan tu. Kelebih disayau kitai nya, utai data-data kepenting amai ba alam kempita ke udah digaga tauka di simpan kitai ngelamatu. Nyadi ia nama utai perengka ke ulih ngelindung perengka kering (Hardware) kitai nya.

AUTOMATIC VOLTAGE REGULATOR:

Perengka tu kena kitai nyaga karan nya anang kelalu lebih tauka kelalu kurang ari sepatut nya karan tama ti dikena kempita kitai, baka cunto voltage kempita 230V aja. Nyadi AVR tu ngawal karan tama nuju kempita kitai. Baka kudik kilat ke nyambar kabel karan kitai ulih meh di jaga ia. Baka aki suba di Labuan, karan ba menua diak udu amai madam kediri, nyadi kekadang enti maya ia bisi karan tetiba aja overload. Udah jera kempita nyu berasap ketegal karan nya lebih. Kumbai nyu ka meletup kempita. Kesayau amai nya motherboard ambis pecah transistor ia, nasib harddisk enda jai. Beli meh perengka utai bakatu kena ngelindung kempita kitai taja ia mar mimit tang ia beguna amai kena nyaga. Ukai semina kempita, TV, Radio enggau macam-macam agi ulih dilindung kitai.


Uninterrupted Power Supply (UPS):

Perengka tu kena kitai nyaga kempita kitai ari padam ngapa maya karan besai nya padam. Nyadi enti baka kitai benung naip surat-surat tauka ngaga apa nama aja tetiba aja karan besai padam, nyadi perengka tu lalu nyambung karan besai ke padam tu tadi. Semina ia enda lama aja, chukup meh kena kitai nyelamatka data-data ke benung digaga kitai tu tadi. Bisi meh kekadang UPS tu tadi serta enggau AVR sekali ba dalam nya. Enti baka jenis tu nyamai agi enda entu kiruh meli mendua tiga igi perengka.
Nyadi ia enti kitai sayau ke reta tengkira kitai beli meh perengka utai bakatu. Amai ia enda entu beguna dipeda mata tang enti ngira dudi ari, amat beguna amai utai bakatu laban ukai semina nyaga perengka baka kempita, TV, Radio enggau memacam agi perengka elektronik kitai.

Rega ia kitai ulih nanya ba kawasan kitai empu, tang enti ba Lowyat KL diak sigi mudah serta murah enti ka meli.

Design by The Blogger Templates
Redesign by Akituai®